CEDIDek laguntza-txakurrei buruzko araudia biltzen du

Categories
Argitalpenak Baliabideak

Desgaitasunari buruzko Espainiako Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (CEDID), Desgaitasunari buruzko Errege Patronatuaren aholkularitza-zentroak, argitalpen digital bat kaleratu zuen, non laguntza-txakurrei buruzko Autonomia Erkidegoko eta Estatuko legegintza-araudi osoa jasotzen den.

Arau-bilketa hori 2023ko apirilaren 17an eguneratu zen, eta gure herrialdean hain funtsezkoa den laguntza-txakurren figura baten kontsultarako eta informaziorako oinarri gisa balio dezake.

Laguntza-txakur motak

Funtsezkoa da bereiztea laguntza-txakurrak (edozein desgaitasun duten pertsonei laguntzeko entrenatuak) eta gida-txakurrak (ikusmen-desgaitasuna duten pertsonak gidatzeko bereziki trebatutako laguntza-txakurrak). Ez dira araudi beraren arabera arautzen, eta gaur egun ezin dira leku beretara sartu.

Laguntza-txakur mota bat baino gehiago dago. Adibidez, zerbitzu-txakurrak trebatuta daude lurretik gauzak hartzeko, etengailuak pizteko, ateak eta tiraderak ireki eta ixteko, etab. eta desgaitasun fisikoa duten pertsonei laguntzen diete. Entzumen-urritasuna duten pertsonen kasuan, txakur seinaleak soinuen berri ematen die eta nondik datozen adierazten die.

Larrialdietan laguntzeko trebatutako laguntza-txakurrak ere badaude (alerta medikoko txakurrak), krisi epileptikoa, diabetikoa edo bestelako osasun-arazoak daudenean laguntza eskatzeko trebatuak, edo TEA duten pertsonei laguntzeko trebatutako txakurrak.

Laguntza-txakurrei buruzko araudia

Asistentzia-figura hori, gaur egun, Estatuko ordenamendu juridikoan araututa dago, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuari esker (horren bidez, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen da) eta Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren arau-egokitzapenari esker. Gainera, Espainiako Konstituzioak, 14. artikuluan, legearen aurreko berdintasun-eskubidea aitortzen du, eta ezin da inolako bereizkeriarik egin jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia edo beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozial dela-eta.

Garraioan, hiri-ingurunean eta eraikuntzan laguntza-txakurrak erabiltzeari dagokionez, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren ildoan, Estatuko legeria zehatz bat dago, txosten honetan ere ageri dena, autonomia-erkidegoko legegintza-eremu osoaz gain.

Gure webgunean argitaratzea

Esteka interesgarriak atalean, CEDIDk argitaratutako PDF dokumentua jarriko dugu, etorkizuneko erreferentzietarako, eta jarraian sartuko dugu, albiste honetatik azkar sartzeko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *