Koroide distrofia areolar zentrala

Gaixotasun hau izendatzeko terminorik erabiliena da, baina beste termino batzuk ere erabili dira, hala nola “zahartzaroko erdiguneko koroiditisa”, “angio-esklerosi koroideoa”, “erdiguneko esklerosi koroideo areloarra” eta “erdiguneko atrofia koroideo areolarra”.

Gaixotasunaren hasiera 30 eta 60 urte bitartean gertatzen da, eta 20/200eko ikusmen-zolitasuna mantentzen da zahartzarora arte. Erdiko erretinari bakarrik eragiten dio.