18.- Zein laguntzak daude Ikusmen Murrizturako?

Jarduera ezberdinen burutzea errazten duten laguntza anitz daude. Material hauen inguruan kontuan izan behar da:

  • Ezaugarrien inguruan informatuko duen profesional jakitun batek gomendatua izan behar da, bere erabilera gomendaturik dauden jarduerak eta dagokion entrenamendua burutuko du.
  • Bere erabilera hasieran ez da erraza, egokitze denbora bat behar du eta nahiko entrenamendu.
  • Zailtasunak ez dira laguntza bakar batekin konpontzen; beharrezkoa izan ohi da bat baino gehiago izatea.
  • EDH bat duten pertsona guztiek ez dute laguntza teknikoen beharrik izaten, ez eta erabiltzerik ere.

Laguntzak honela sailkatzen dira:

  • Filtroak: itsualdia kontrolatzeko oso erabilgarria da eta argitasunera ohitzeko zailtasunak arintzen ditu.
  • Laguntza optikoak: bertan sartzen dira lupak, teleskopioak eta irudia handitzen duten beste batzuk ere. Makula ez baldin badago eraginda ez dute erabili behar. Zorroztasuna baxua bada, ikuseremuaren murrizketaren arabera aterako dute onura.
  • Laguntza elektronikoak: ezagunenak telebista lupak dira (monitore batean irudia handiturik egotzi dezakeen telebistako zirkuitu itxiko sistema), material honen erabilera oso zabaldua dago EDH batek eragindakoen artean, batik bat, irakurketarako dituen abantailengatik.
  • Laguntza ez-optikoak: ez-optiko kontsideratzen dira ikusmenaren erabilera hobetzen duten guztiak, esate baterako argi mota desberdinak, laneko posturak zuzentzeko atrilak… Mugikortasunerako makilak ere arazo ugari konpondu eta errazten ditu, gaueko mugikortasuna barne. Bere erabilera ikasiko da burujabetasuna, segurtasuna eta eraginkortasuna areagotzea helburu duen programa baten bitartez gehienbat lekualdaketetarako, beste zentzuen erabilera indartuz (entzumen, ukimen, etabar), hauen bidez lorturiko informazioarekin ordezkatzeko ikusmen falta.
  • Laguntza tifloteknikoak: ikusmen urritasunak dituzten pertsonen zailtasun zehatzak arintzen dituzten laguntza teknologikoak dira (produktu, instrumentu, ekipo eta sistemak). Hauen artean daude informatika eta Interneterako sarbidea errazten dutenak (karaktereen handitze eta pantaila irakurleak), braille lerroak, oharrak hartzeko makina elektroniko hizlariak, etabar.